Wczytywanie strony www.naszetrzebownisko.wist.com.pl
Wczytywanie strony ....
www.naszetrzebownisko.wist.com.pl
Nasze Trzebownisko
Wiejski serwis internetowy
pod patronatem
Stowarzyszenia Przyjaciół Trzebowniska
36-001 Trzebownisko, powiat rzeszowski
 Aktualności
Decyduje się przyszłość naszej gminy

W piątek 22 marca, na terenie gminy rozpoczynają się konsultacje społeczne w sprawie połączenia gminy miasto Rzeszów i gminy Trzebownisko. Są one konsekwencją prawną uchwały Rady Miasta Rzeszowa a także uchwały Rady Gminy Trzebownisko, podjętej śladem decyzji rzeszowskich radnych. Konsultacje, które obejmą mieszkańców całej gminy, potrwają do 2 kwietnia. Na czele komisji, która podliczy głosy i poinformuje o wynikach, stoi przewodnicząca naszej Rady Bogusława Czachor.

Przez pierwsze 3 dni konsultacji, nasze domy odwiedzą upoważnione przez komisje osoby, doręczając mieszkańcom posiadającym czynne prawo wyborcze (pełnoletni mieszkańcy) specjalne imienne ankiety. Ankieta zawiera pytanie: czy jesteś za połączeniem gminy Trzebownisko z gminą miastem Rzeszów? . Są trzy warianty odpowiedzi: "jestem przeciw", "jestem za", "wstrzymuję się" . Przy jednej z nich należy postawić znak X. Oprócz ankiet zainteresowani otrzymają ulotkę informacyjną przygotowaną przez gospodarzy gminy, m.in. z apelem o podjęcie mądrej decyzji - przeciwnej zamysłom likwidacji gminy Trzebownisko.


Po kilku dniach członkowie komisji odbiorą wypełnione ankiety. Zarazem, można je przekazać członkom komisji konsultacyjnej, w siedzibie Urzędy Gminy w Trzebownisku, pokój nr 10, w terminie do końca marca. Wyniki konsultacji, które powinny być znane na początku kwietnia, staną się, miejmy taką nadzieję, przesłanką dalszych decyzji (wojewody, ministra administracji, Rady Ministrów) w tej sprawie.

Dla obiektywnych obserwatorów ostatnich wydarzeń związanych z pomysłami włodarzy Rzeszowa w sprawie dalszego powiększenia miasta, kosztem gminy Trzebownisko, wyniki konsultacji, nie powinny być zaskoczeniem. Wcześniejsza konsultacja wśród mieszkańców Zaczernia (śladem uchwał w sprawie włączenia do Rzeszowa sołectwa Zaczernie), a także dyskusja towarzysząca niedawnym wiejskim zebraniom budżetowym, nie pozostawiają złudzeń. Obywatele gminy Trzebownisko, generalnie negują próbę uszczuplenia naszej gminy, a tym bardziej, propozycję połączenia obydwu gmin. I formalnie potwierdzą takie stanowisko - to nie ulega wątpliwości - w ankietach, które przyszło im podpisywać.


Radni gminy Trzebownisko, wspierani przez szerokie grono społeczników z poszczególnych sołectw, zdecydowali o powszechnym zasięgu konsultacji. Zdecydowali się na działania, niewątpliwie pracochłonne i kosztowne, które pozwolą wypowiedzieć się WSZYSTKIM mieszkańcom. Po to, by nie było wątpliwości. Po to, by poznana opinia CAŁEGO środowiska, była jak najbliższa prawdy. Po to również, by nie było podstaw do sądów kwestionujących zakres i rzetelność konsultacji, tak jak to ma miejsce wobec procedur konsultacyjnych realizowanych wśród mieszkańców miasta. Kilka dni temu, pisała o tym jedna z rzeszowskich gazet.

Kilkakrotnie już na tych łamach prezentowaliśmy racje mieszkańców broniących swej gminy, cytowaliśmy ich argumenty społeczne, ekonomiczne, ale i historyczno - kulturowe. Nowy cenny materiał do tej dyskusji, wnosi wspomniana ulotka rozdawana wśród głosujących. Dlatego, w tym miejscu, pisząc o powodach takiej a nie innej postawy moich ziomków, pragnę jedynie sprzeciwić się sądom kolportowanym na temat naszej gminy przez ratuszowe lobby. Głosi ono, iż opór mieszkańców gminy przed fuzją z Rzeszowem, jest sztuczny i został wymuszony przez kierownictwo UG, które "walczy w obronie swych stołków i pensji". Cóż, jak można zareagować na takie prostactwo? Chyba żalem, iż "rzeszowskie pnioki" już wymarły, bo rozmowa z nimi była zawsze rzeczowa i na poziomie. Zaś "przywłokom" trzeba jedynie rzec równie populistycznie: w magistracie też żyje się wcale dostatnio, a trzycyfrowe diety rajców, do najniższych w regionie nie należą.


Zgodnie z obowiązującym prawem, konsultacje nie mają mocy wiążącej. Politycy mogą wszystko. Mogą również zadecydować o zmianach terytorialnych wbrew powszechnym opiniom mieszkańców, wbrew woli lokalnego samorządu. Politycy mogą wszystko, także przenieść stolicę z Warszawy do Krakowa, czy wydłużyć wiek emerytalny do 80 lat. Także skasować z mapy Polski gminę Trzebownisko. I politycy mają na to wielką ochotę. Dlatego też, tak ważne jest powszechne wyrażenie opinii w tej sprawie. Stanowczy sprzeciw mieszkańców gminy, może dać zdecydowany odpór tego rodzaju zakusom.

Obowiązkiem każdego z nas, obywatelską powinnością każdego z mieszkańców naszej małej Ojczyzny, jest chronić jej tożsamość i realny byt. Dziedzicząc wielowiekową spuściznę naszych przodków, nie pozwólmy tego skarbu zaanektować ani roztrwonić.


R.B.
Zdjęcia: Ryszard Bereś, Marek Kozioł

Przedruk materiału z serwisu Urzędu Gminy www.trzebownisko.plOstatnia aktualizacja dokumentu: 26.03.2012

do  góry
Zalecana rozdzielczość: 1024*768
Najlepiej oglądać w: Firefox 2+, IE 5.5+, Netscape 7+
UWAGA! Do poprawnego działania strony wymagane
jest włączenie obsługi java script w przeglądarce!

..::: © designed by PP :::..