Wczytywanie strony www.naszetrzebownisko.wist.com.pl
Wczytywanie strony ....
www.naszetrzebownisko.wist.com.pl
Nasze Trzebownisko
Wiejski serwis internetowy
pod patronatem
Stowarzyszenia Przyjaciół Trzebowniska
36-001 Trzebownisko, powiat rzeszowski
 Aktualności
Na zebraniu wiejskim: o chodnikach i śmieciach
Dyskusję prowadził sołtys Tadeusz Grela. Towarzyszyli mu: wójt gminy Józef Fedan (na zdjęciu z lewej) oraz radna RG Bernadetta Świątek.

Najwyższą władzą na wsi, pozostaje zebranie ogólne mieszkańców. Szkopuł w tym, iż na cokwartalne spotkania, do Domu Ludowego przychodzi zwykle kilkanaście, góra kilkadziesiąt osób. I to oni, w imieniu 2, 5 - tysięcznej rzeszy dorosłych obywateli Trzebowniska, podejmują decyzje często bardzo istotne dla przyszłości wsi oraz warunków życia całej społeczności.

Wydaje się, iż również wiejska demokracja wymaga reform. Chodzi o takie zmiany w sposobie komunikowania się mieszkańców - między sobą a także z Radą Sołecką oraz Gminy, które naprawdę wychodzić będą naprzeciw wyzwaniom XXI wieku, które uwzględnią współczesny konsumpcyjny styl życia. Przykładowo, do sondowania potrzeb i opinii ludzi, można by wykorzystać nowoczesne komunikatory, np. internet czy telefon komórkowy. Uzyskane tą drogą wnioski i oceny byłyby - jak sądzę - bardziej miarodajne niż decyzje statutowego zebrania, podjęte w obecności 20 osób.

Póki ustawodawca nie pójdzie w tym kierunku, redakcji serwisu NASZE TRZEBOWNISKO pozostaje jedynie informować ogół czytelników, co na ostatnim zebraniu (13 listopada) postanowiono.

W obecności wójta Józefa Fedana oraz wiejskich radnych RG Bernadetty Świątek oraz sołtysa Tadeusza Greli, zebrani zadecydowali:

  • Pozytywnie zaopiniowano wniosek firmy BLU o zamianie działek usytuowanych między sklepem AS a Ośrodkiem Zdrowia. Dzięki temu, działka sąsiadująca bezpośrednio z placówką ZOZ, znów stanie się własnością wsi; to istotne wobec faktu rychłego rozpoczęcia robót przy rozbudowie Ośrodka; w przyszłości będzie można urządzić tu dodatkowy parking dla pacjentów;
  • Podjęto uchwałę w sprawie zgody na sprzedaż firmie CIS działki obecnie dzierżawionej od wsi (za cenę 414 tys. zł).

A oto inne ciekawe tematy podniesione przez wójta bądź zgłoszone przez mieszkańców:

  • Gospodarz gminy zapowiedział kontynuowanie robót przy chodniku w stronę Łąki (200 m), oraz rozpoczęcie w 2012 budowy chodnika przy starej drodze na Rzeszów (lewa strona od krzyża do firmy ogrodniczej; w perspektywie do granicy miasta);
  • Wójt poinformował o zaniechaniu budowy na Zawodziu Gminnego Centrum Pomocy Społecznej (na placu po kapuściani); działka ta ma powrócić do zasobów mienia wiejskiego;
  • Władze gminy podjęły decyzję o likwidacji gniazd recyklingowych (tzw. miejsca zbiorki selektywnej śmieci), wobec faktu, iż część mieszkańców wynosi tam wszelkie produkowane w swych gospodarstwach odpady. Śladem ustawy sejmowej, w najbliższych miesiącach czeka nas śmieciowa rewolucja. Przestaną obowiązywać indywidualne umowy z MPGK na odbiór śmieci. Prawdopodobnie już od 1 kwietnia 2012 zbiórkę i utylizację odpadów przejmie w całości gmina; wszyscy mieszkańcy obciążeni zostaną obowiązkową opłatą śmieciową.

Ten ostatni temat stanie się ważnym testem sprawności działania władz gminy; wymagać będzie pomyślunku, operatywności, ale też wszechstronnego systemu informacji, nie mówiąc już o kompleksowej edukacji ekologicznej mieszkańców - od przedszkolaków po seniorów. Mając to na uwadze, ustawodawca zobligował samorząd do sięgnięcia po wszelkie tradycyjne, ale też najnowsze metody komunikowania się, w tym internet.

Serwis NASZE TRZEBOWNISKO już teraz deklaruje pełną gotowość uczestnictwa w tej akcji; zamierzamy uruchomić dodatkowe zakładki i strony pod hasłem CZYSTA WIEŚ - CZYSTA GMINA. Liczymy na to, że władze gminy, tym razem, zechcą dostrzec i docenić naszą ofertę i zechcą z nami praktycznie współpracować.

Tekst: Ryszard Bereś
Zdjęcia: Marek KoziołOstatnia aktualizacja dokumentu: 24.11.2011

do  góry
Zalecana rozdzielczość: 1024*768
Najlepiej oglądać w: Firefox 2+, IE 5.5+, Netscape 7+
UWAGA! Do poprawnego działania strony wymagane
jest włączenie obsługi java script w przeglądarce!

..::: © designed by PP :::..