Wczytywanie strony www.naszetrzebownisko.wist.com.pl
Wczytywanie strony ....
www.naszetrzebownisko.wist.com.pl
Nasze Trzebownisko
Wiejski serwis internetowy
pod patronatem
Stowarzyszenia Przyjaciół Trzebowniska
36-001 Trzebownisko, powiat rzeszowski
 Aktualności
19 czerwca wybierzemy sołtysa i Radę Sołecką

Znany jest już termin wyboru sołtysów i członków Rad Sołeckich na kadencję 2011 - 2015. W myśl zarządzenia wójta, wybory tzw. organów pomocniczych w poszczególnych wsiach gminy Trzebownisko odbędą się tego samego dnia - 19 czerwca, według nowych zasad. Jak już informowaliśmy, główna zmiana polega na tym, że elekcja sołtysa i członków RS nastąpi w wyborach bezpośrednich drogą wrzucenia kartki do głosowania do urny w lokalu obwodowej komisji wyborczej.

Wójt w specjalnym obwieszczeniu (cały tekst KLIKNIJ) wyznaczył też kalendarz wyborczy, którego najważniejsze zapisy stanowią:

  • Do 5 czerwca - zgłaszanie do Gminnej Komisji Wyborczej kandydatów na sołtysa. Każde zgłoszenie wypełnione na specjalnym druku (wzór zgłoszenia - KLIKNIJ) musi być poparte podpisami co najmniej 25 wyborców (wzór listy poparcia kandydata na sołtysa - KLIKNIJ);
  • Do 5 czerwca - zgłaszanie do GKW kandydatów na członków Rady Sołeckiej. Każde zgłoszenie wypełnione na specjalnym druku (wzór KLIKNIJ) musi być poparte podpisami co najmniej 10 wyborców (wzór listy poparcia kandydata na członka Rady Sołeckiej - KLIKNIJ);
  • Do 5 czerwca - zgłaszanie do wójta gminy kandydatów do Obwodowej Komisji Wyborczej. Wypełnione na specjalnym druku zgłoszenie (wzór - KLIKNIJ) może złożyć każdy wyborca, również sam kandydat. Wyboru dwu członków OKW (w czteroosobowej komisji znajdą się ponadto dwaj pracownicy UG) dokona się w drodze losowania. Praca w Komisji ma charakter społeczny;
  • Do 9 czerwca - Gminna Komisja Wyborcza poinformuje publicznie o zgłoszonych kandydatach na sołtysa oraz na członków Rady Sołeckiej. Wówczas też rozpocznie się oficjalnie kampania kandydatów na rzecz pozyskiwania głosów wyborców.

Na koniec tej informacji, dodajmy, iż prawo wybierania a także prawo do kandydowania w wyborach 19 czerwca posiada każdy pełnoletni mieszkaniec naszej wsi. Lokalu Obwodowej Komisji Wyborczej użyczy tradycyjnie Szkoła Podstawowa. Przypomnijmy, iż głos będzie można oddać w godzinach od 8 do 18. Treści wszystkich dokumentów wyborczych oraz wzory zgłoszeń znaleźć można także na stronie internetowej BIP UG Trzebownisko. Wszelkie niejasności można konsultować z członkami Gminnej Komisji Wyborczej oraz pracownikami UG oddelegowanymi do jej obsługi. Siedziba GKW - Urząd Gminy w Trzebownisku, pokój nr 9, tel. 17-77 13 707.Ostatnia aktualizacja dokumentu: 25.05.2011

do  góry
Zalecana rozdzielczość: 1024*768
Najlepiej oglądać w: Firefox 2+, IE 5.5+, Netscape 7+
UWAGA! Do poprawnego działania strony wymagane
jest włączenie obsługi java script w przeglądarce!

..::: © designed by PP :::..