Wczytywanie strony www.naszetrzebownisko.wist.com.pl
Wczytywanie strony ....
www.naszetrzebownisko.wist.com.pl
Nasze Trzebownisko
Wiejski serwis internetowy
pod patronatem
Stowarzyszenia Przyjaciół Trzebowniska
36-001 Trzebownisko, powiat rzeszowski
 Aktualności
Zostań Przyjacielem Trzebowniska
Pieczec
Tak wyglądała pierwsza oficjalna pieczęć Urzędu Gminnego w Trzebownisku. Widnieje na nie jeszcze nazwa Trzebowisko, tak jak jest na wielu oficjalnych dokumentach z tego okresu. Publikowana wyżej reprodukcja pochodzi z pisma z 3 listopada 1888 roku, podpisanego przez naczelnika gminy Wojciecha Tomakę (patrz dział: Z kart historii - Dokumenty archiwalne). Gmina jednostkowa obejmowała wieś Trzebownisko oraz przysiółki Spiny i Górka.

Stowarzyszenie Przyjaciół Trzebowniska ma już status organizacji pożytku publicznego. Ma więc prawo zabiegać o 1 - procentowy odpis od podatku od osób fizycznych. Taka możliwość istnieje już przy rozliczaniu się z podatku za rok 2009 (obowiązek rozliczenia się upływa z dniem 30 kwietnia 2010 roku). Mając to na uwadze, Zarząd Stowarzyszenia wystosował specjalną Odezwę do mieszkańców wsi i wszystkich jej Przyjaciół.

Pomóż swojej wsi

Stowarzyszenie Przyjaciół Trzebowniska zwraca się do Państwa z propozycją współpracy oraz realnego wsparcia naszej działalności.Celem Stowarzyszenia zarejestrowanego w 2007 roku jest m.in.:
 • dokumentowanie oraz rozwijanie dorobku kulturowego i społecznego mieszkańców Trzebowniska;
 • upowszechnianie wiedzy historycznej o naszej wsi i regionie;
 • podtrzymywanie tradycji narodowej oraz rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej całego środowiska;
 • wspieranie oddolnych inicjatyw zwłaszcza w zakresie ochrony zdrowia i środowiska naturalnego;
 • inicjowanie pomocy na rzecz kształcenia dzieci z rodzin niezamożnych.


Z myślą o tych zadaniach, w minionym okresie:
 • zorganizowaliśmy szkolny konkurs wiedzy o historii i współczesności wsi;
 • wydaliśmy Kalendarz 2008 "Trzebownisko z lotu ptaka";
 • uruchomiliśmy wiejski serwis internetowy NASZE TRZEBOWNISKO, którego czytelnikami są m.in. rodacy z Kanady, USA, Francji;
 • z inicjatywy Stowarzyszenia powstał pomnik Ojca świętego Jana Pawła II;
 • wydajemy gazetkę NASZE TRZEBOWNISKO; w grudniu 2009 ukazał się nr 2.


W najbliższym czasie zamierzamy:
 • systematycznie wydawać Gazetkę NT w stałym cyklu miesięcznym;
 • zorganizować bezpłatną pomoc prawną dla mieszkańców;
 • wykonać postument z opisem przy pomniku Jana Pawła II;
 • podjąć starania na rzecz wydania monografii Trzebowniska.

W kwietniu 2009 roku uzyskaliśmy status organizacji pożytku publicznego, co daje możliwość pozyskania środków finansowych z odpisu 1% od podatku od osób fizycznych. Liczymy na to, iż również Państwo zdecydujecie się na taki gest - rozliczając się z dochodów za 2009 rok, 1 % od kwoty podatku wyliczonego w PIT zadysponujecie na rzecz naszego Stowarzyszenia.

Przypominamy zatem. W odpowiednie rubryki PIT należy wpisać:

 • dokładną nazwę: Stowarzyszenie Przyjaciół Trzebowniska
 • nr KRS - 0000274030
 • kwotę 1% od wyliczonego podatku.

Pozyskane tą drogą złotówki umożliwią poszerzenie działalności Stowarzyszenia i realizację zamierzonych przedsięwzięć.

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ TRZEBOWNISKA
www.naszetrzebownisko.wist.com.pl
Konto w BS Jasionka 55 9191 0000 2001 0007 9035 0001
Prezes Stanisław Wiercioch - 36-001 Trzebownisko 997, tel. 609 981 348,
Redaktor serwisu NT Ryszard Bereś - tel. 666 302 582Ostatnia aktualizacja dokumentu: 7.01.2010

do góry
Zalecana rozdzielczość: 1024*768
Najlepiej oglądać w: Firefox 2+, IE 5.5+, Netscape 7+
UWAGA! Do poprawnego działania strony wymagane
jest włączenie obsługi java script w przeglądarce!

..::: © designed by PP :::..