Wczytywanie strony www.naszetrzebownisko.wist.com.pl
Wczytywanie strony ....
www.naszetrzebownisko.wist.com.pl
Nasze Trzebownisko
Wiejski serwis internetowy
pod patronatem
Stowarzyszenia Przyjaciół Trzebowniska
36-001 Trzebownisko, powiat rzeszowski
 Aktualności
Kandydaci na wójta i do RG - okręgi nr 12, 13, 14

Wybory za niecałe dwa tygodnie. Kampania wyborcza osiągnęła apogeum. Kandydaci wykorzystują wszelkie możliwości promocji swej osoby i swego programu. W domach ludowych odbywają się spotkania z wyborcami, do skrzynek pocztowych trafiają pakiety bibuły wyborczej, główne ulice poszczególnych sołectw zdobią plakaty i banery z rozradowanym buziami pretendentów do najwyższych stanowisk w gminie. O fotel wójta ubiega się w tej kampanii aż 7 osób. To stawka rekordowa. To efekt decyzji Józefa Fedana, który postanowił nie kandydować na następną kadencję. Dobrze gospodarzył gminą przez ostatnie 12 lat. To wystarczy. Niech teraz inni pokażą, co potrafią. Nazwisko jego następcy poznamy prawdopodobnie dopiero 30 listopada po II turze głosowania. Do roli tej kandyduje też m.in. Agata Nowacka - Bednarz. Poniżej materiały promocyjne dostarczone przez jej Komitet.


Mimo młodego wieku, Agata Nowacka - Bednarz posiada spory zasób doświadczenia i wiedzy niezbędnej w pracy samorządowca. To niewątpliwie efekt znakomitego wykształcenia (Wydział Marketingu i Zarządzania na Politechnice Rzeszowskiej, studia podyplomowe na Wyższej Szkole Europejskiej w Krakowie na kierunku integracja europejska - fundusze unijne). To również rezultat dotychczasowej pracy zawodowej: w firmach finansowo - handlowych a także w administracji samorządowej. Praktyczne umiejętności menadżerskie zdobyła na stanowisku dyrektora Biura Stowarzyszenia LGD "EUROGALICJA". Dotychczas zarządzała ponad 20 projektami krajowymi jak i międzynarodowymi, pełniąc również funkcję kierownika Biura Wdrażania Funduszy Grantowych Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska. Ma na swym koncie też szereg inicjatyw lokalnych, w tym projekt "Czas na aktywność w gminie Trzebownisko", projekt "Szlakiem Starego Wisłoka", konkurs "Nasz talent" promujący utalentowaną młodzież z naszego terenu.


Na pytanie, dlaczego kandyduje na stanowisko wójta gminy Trzebownisko odpowiada bardzo rzeczowo: - Gdy przyglądam się aktualnej sytuacji w gminie, odnoszę wrażenie, że zbyt skromnie sięgamy po środki, jakie wynikają z dużych programów unijnych. Mimo wszystko uważam, że gmina nie wykorzystuje swojego potencjału. Biorąc pod uwagę korzystne położenie, ale także międzynarodowe lotnisko, autostrady czy drogi szybkiego ruchu, powinniśmy być absolutnym liderem rozwoju społeczno - gospodarczego w powiecie. Problemy z tzw. skrzyżowaniem śmierci, zniszczonymi drogami po budowie autostrady, dawną drogą krajową, pustymi domami ludowymi, zaniedbaną infrastrukturą sportową czy zbyt wysokimi podatkami i opłatami, to tylko czubek góry lodowej. Naprawdę, potrzebne są zmiany w sposobie działania władz i gminnej administracji. Kandyduję na urząd wójta, po to, aby te zmiany wprowadzić w życie.

KANDYDACI NA RADNYCH RADY GMINY TRZEBOWNISKOOKRĘG NR 12 - STOBIERNA NR DOMÓW OD 1 DO 351 I OD 1086 DO KOŃCA

ALICJA DZIĄGWA, lat 44, KWW Gmina Nasza Mała Ojczyzna - Czas na Rozwój. Matka trojga dzieci, mieszkają w Stobiernej. Jest personalną w dużej korporacji, zajmuje się m.in. rekrutacją pracowników oraz ich szkoleniem. W życiu prywatnym na pierwszym planie stawia dobro rodziny, jej pomyślny rozwój, a zwłaszcza staranną edukację dzieci.

MARIUSZ PIWOŃSKI, lat 40, KWW Samorządowe Forum Młodych. Wykształcenie średnie techniczne , obecnie pracuje w straży ochrony lotniska Portu Lotniczego Rzeszów - Jasionka. Autentyczny społecznik zatroskany o stan infrastruktury wsi, o lepsze zaspokajanie potrzeb społecznych i kulturalnych jej mieszkańców.

TADEUSZ BUCZAK, lat 56, KWW Nasza Gmina Trzebownisko. Od 14 lat prezesuje Ochotniczej Straży Pożarnej w Stobiernej. Dla idei pracy społecznej w szeregach OSP zjednał wielu młodych druhów.

IRENA KOZAK, lat 50, pracuje na Uniwersytecie Rzeszowskim. Doskonale zna więc problemy młodzieży wiejskiej trafiającej na studia. Po to, aby miały takie same szanse, jak ich rówieśnicy z miasta, potrzebna jest m.in. lepsza praca kadr nauczycielskich, ich ściślejszy kontakt ze środowiskiem.

SZYMON MARSZAŁ, lat 25, KWW Razem Zrobimy Więcej. Ukończył studia na wyższej uczelni. Od 10 lat członek Ochotniczej Straży Pożarnej w Stobiernej. Od 3 lat organizuje w szkołach pogadanki z dziećmi i młodzieżą na temat bezpieczeństwa, a także konkursy z wiedzy pożarniczej wśród uczniów.

AGNIESZKA TOKARZ - NĘDZA, lat 40, KWW Bogusławy Czachor. Absolwentka trzech uczelni: Fili UMCS, Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacyjności w Lublinie oraz Wyższej Szkoły Zarządzania w Rzeszowie. Bankowiec. Matka dwojga dzieci, mocno zaangażowania w pracę Rady Rodziców w Zespole Szkół nr 1 w Stobiernej.

PAWEŁ RODZEŃ, lat 28, KWW "Zmiana" (dane ze strony PKW).

MICHAŁ DRUPKA, lat 32, KWW Gmina z Przyszłością. Na Politechnice Rzeszowskiej uzyskał tytuł magistra inżyniera. Przedsiębiorca, menedżer ds. klientów kluczowych w OPTeam S.A. Prowadzi szkolenia i certyfikaty m.in. z zakresu pozyskiwania środków unijnych, zarządzania jakością, zarządzania projektami, zarządzania kryzysowego. Społecznie zaangażowany w OSP Stobierna - dowódca plutonu i ratownik.
OKRĘG NR 13 - STOBIERNA NR DOMÓW OD 352 DO 655 ORAZ OD 996A DO 1085

ANNA OŻÓG, lat 34, KWW Gmina Nasza Mała Ojczyzna - Czas na Rozwój. W ulotce deklaruje: - Do dyspozycji mieszkańców gminy oddaję swe kwalifikacje i kompetencje. Od 12 lat uczę języka angielskiego, mam za sobą szkolenia oraz praktyczne działania na rzecz pozyskiwania oraz zarządzania środkami unijnymi. Bliska jest mi też działalność charytatywna.

TERESA WNĘK, lat 53, KWW Nasza Gmina Trzebownisko. Pracuje jako nauczyciel w Zespole Szkół w Łukawcu. Mocno zaangażowana w działalność Koła Gospodyń Wiejskich w Stobiernej. Radna Rady Gminy w kadencji 2010 - 2014.

MAŁGORZATA KILIAN, lat 44, KWW Porozumienie Samorządowo - Gospodarcze "Razem". Jest szefową działu finansowo - księgowego w Spółdzielni MLEKOVITA. Ona też widzi potrzebę budowy w Stobiernej nowoczesnego przedszkola, tak jak miało to miejsce w Wólce Podleśnej, a dziś realizuje się w Łukawcu. Jej zdaniem, inną pilną kwestią jest modernizacja dróg lokalnych.

BERNADETA BATOR, lat 28, KWW Bogusławy Czachor. Absolwentka Wyższej Szkoły Zarządzania w Rzeszowie. Swe plany zawodowe pomyślnie realizuje w biznesie. Rodowita mieszkanka Stobiernej, zainteresowana skutecznym rozwiązywaniem problemów życiowych młodego pokolenia (kwestie pracy, godziwych zarobków, pomocy młodej rodzinie).

MAGDALENA WIĘCEK, lat 28, KWW Gmina z Przyszłością. (Zdjęcie i tekst zostaną uzupełnione po udostępnieniu przez KWW bądź kandydata dodatkowych materiałów).
OKRĘG NR 14 - STOBIERNA NR DOMÓW OD 656 DO 996

JÓZEF CYREK, lat 53, KWW Nasza Gmina Trzebownisko. Od 2007 roku sprawuje funkcję sołtysa Stobiernej. W 2010 roku wybrany na radnego Rady Gminy. Skutecznie zabiegał o środki na realizację najpilniejszych potrzeb gospodarczych i społecznych mieszkańców swej miejscowości.

TADEUSZ DRUPKA, lat 56, KWW Porozumienie Samorządowo - Gospodarcze "Razem". Przedsiębiorca - handlowiec. Bliskie sa mu sprawy społeczno - gospodarcze wsi. Wiele jeszcze jest do zrobienia w zakresie rozwoju infrastruktury, w tym modernizacji dróg gminnych i wewnętrznych. Będzie także zabiegał o rozbudowę zaplecza sportowego w Stobiernej - Krzywe.

MARIUSZ KUCZYŃSKI, lat 39, KWW Razem Zrobimy Więcej. Posiada wykształcenie wyższe, żonaty, dwoje dzieci. Posiada 16-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu dużą placówką oświatową. Obecnie project manager, prowadzi własną działalność gospodarczą; skutecznie kieruje projektami unijnymi o zasięgu regionalnym i krajowym.

RYSZARD TRACZ, lat 63, KWW Bogusławy Czachor. O 23 lat utrzymuje się z prywatnej działalności gospodarczej, obecnie wraz z synami prowadzi rodzinną firmę w Stobiernej. Aktywnie uczestniczy w życiu społecznym swego środowiska. Z zamiłowania myśliwy i kibic sportowy.

MARCIN SZYBISTY, lat 29, KWW Gmina z Przyszłością. Absolwent magisterskich studiów ekonomicznych na Uniwersytecie Rzeszowskim, odbył też studia podyplomowe. Od sześciu lat pracuje w ARiMR. Aktywny działacz ZMW "Wici", zawodnik LKS Stobierna -Krzywe. Zainteresowania: sport, motoryzacja, numizmatyka, polityka.


Materiał przygotował: Ryszard BereśOstatnia aktualizacja dokumentu: 4.11.2014

do  góry
Zalecana rozdzielczość: 1024*768
Najlepiej oglądać w: Firefox 2+, IE 5.5+, Netscape 7+
UWAGA! Do poprawnego działania strony wymagane
jest włączenie obsługi java script w przeglądarce!

..::: © designed by PP :::..