Wczytywanie strony www.naszetrzebownisko.wist.com.pl
Wczytywanie strony ....
www.naszetrzebownisko.wist.com.pl
Nasze Trzebownisko
Wiejski serwis internetowy
pod patronatem
Stowarzyszenia Przyjaciół Trzebowniska
36-001 Trzebownisko, powiat rzeszowski
 Aktualności
Kandydaci na wójta i do RG - okręgi nr 9, 10, 11

Sypnęło wyborczą propagandą. Z różnych stron uśmiechają się do nas kandydaci do najważniejszego fotela w gminie. Większość spośród siedmiu pretendentów do urzędu wójta gminy Trzebownisko już ruszyło z promocją uliczną. Banery oraz bilbordy z ich wizerunkami oraz z prośbą o poparcie w wyborach 16 listopada "zdobią" już wszystkie sołectwa naszej gminy. Inną formą promocji sa spotkania z wyborcami, aczkolwiek ta formuła wyraźnie traci na popularności i skuteczności. Przychodzi na nie garstka mieszkańców. Tak czy inaczej, zachęcamy wszystkich zainteresowanych do udziału w każdej formie publicznej debaty o sprawach, jakie dla dobra mieszkańców i pomyślności naszej gminy należy podjąć w najbliższych latach. Taką okazją było również piątkowe spotkanie Jana Lecha z mieszkańcami Trzebowniska. Poniżej fotki z tego zebrania. Niektóre z poruszonych tam tematów sygnalizuje pan Jan w swej ulotce, której kopię publikujemy poniżej w naszej galerii kandydatów na wójta. Przypomnę, że w poprzednich publikacjach zaprezentowaliśmy hasłowo sylwetki i programy: Bogusławy Czachor, Zbigniewa Kasiaka i Lesława Kuźniara. W najbliższych dniach opublikujemy podobne materiały Agaty Nowackiej - Bednarz, Mariusza Piekło oraz Sławomira Porady.

KANDYDACI NA RADNYCH RADY GMINY TRZEBOWNISKOOKRĘG NR 9 - CAŁA TAJĘCINA ORAZ JASIONKA NR DOMÓW OD 260 DO 295

KAMIL KŁĘK, lat 24, KWW Gmina Nasza Mała Ojczyzna - Czas na Rozwój. (Zdjęcie i tekst zostaną uzupełnione po udostępnieniu przez KWW bądź kandydata dodatkowych materiałów).

BEATA SALA, lat 43, KWW Nasza Gmina Trzebownisko. Mówi o sobie: - Ukończyłam Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Rzeszowie, na kierunku historia. Pracowałam jako nauczyciel w Zespole Szkół Technicznych w Rzeszowie oraz w Gimnazjum w Trzebownisku i w Zaczerniu. Z tej racji, potrafię utrzymywać kontakty ze środowiskiem i działać na jego rzecz. Ma dwie kilkunastoletnie córki.

IRENA RZĄSA, lat 57, KWW Porozumienie Samorządowo - Gospodarcze "Razem". Przewodnicząca KGW w Tajęcinie. Popiera wszystko to, co do tej pory czyniono na rzecz kultywowania tradycji i kultury ludowej. Spotkania pod hasłem "W bukszpanowej ozdobie" czy konkursy stołu wigilijnego stały sie trwałym elementem życia kulturowego środowiska.

WALDEMAR KUŹNIAR, lat 56, KWW Bogusławy Czachor. Nauczyciel zawodu w Centrum Kształcenia Praktycznego w Rzeszowie. Od 2008 roku sołtys Tajęciny. Nie szczędzi sił, aby rozwijać i promować maleńką Tajęcinę. Przekazany do użytku w 2011 roku piękny Dom Ludowy stał się miejscem interesujących imprez o zasięgu regionalnym. Z zamiłowania harcerz i ułan - opiekun konnej drużyny ZHP, strażnik ochrony przyrody.

MARCIN GÓRAK, lat 31, KWW Gmina z Przyszłością. (Zdjęcie i tekst zostaną uzupełnione po udostępnieniu przez KWW bądź kandydata dodatkowych materiałów).
OKRĘG NR 10 - JASIONKA NR DOMÓW OD 1 DO 259 ORAZ OD 805 DO KOŃCA

KATARZYNA KONDEUSZ, lat 37, KWW Gmina Nasza Mała Ojczyzna - Czas na Rozwój. Posiada wyższe wykształcenie ekonomiczne i 15 - letni staż pracy zawodowej. W materiale wyborczym akcentuje: Jako rodowita mieszkanka Jasionki chcę aktywniej wspierać jej dalszy rozwój i rozbudowę. Pragnę pracować w komisji oświaty RG.

ARTUR PIECUCH, lat 32, KWW Samorządowe Forum Młodych. Absolwent Politechniki Rzeszowskiej Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa. Obecnie nauczyciel przedmiotów zawodowych mechanicznych. Żonaty, dwoje dzieci.

JÓZEF MIERZWA, lat 65, KWW Nasza Gmina Trzebownisko Ukończył studia pedagogiczne na rzeszowskiej WSP. Jako nauczyciel pełnił funkcję zast. gminnego dyrektora szkół, a w latach 1985 - 1996 był dyrektorem SP w Trzebownisku. Wiceprezes Zarządu Oddziału ZNP; kieruje sekcją emerytów i rencistów. Przez 8 lat ławnik Sądu Okręgowego. W kadencji 2010 - 2014 wiceprzewodniczący Rady Gminy.

KRYSTYNA LECH, lat 62, KWW Porozumienie Samorządowo - Gospodarcze "Razem". Dyrektor Departamentu w Urzędzie Marszałkowskim, wcześniej wieloletni dyrektor Medycznej Szkoły Policealnej. Podziela zdanie wielu: nowoczesna infrastruktura sportowo - rekreacyjna i sport masowy to ścieżka do zdrowia.

DOROTA GOŁOJUCH, lat 47, KWW Razem Zrobimy Więcej. Posiada wykształcenie średnie ekonomiczne. Doradca i nauczyciel w Diecezjalnym Duszpasterstwie Rodzin w Rzeszowie. Była prezesem Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej, członkiem Caritas. Mocno zaangażowana w pracę Rady Rodziców w ZS w Jasionce. Matka czworga dzieci.

KAZIMIERZ BUREK, lat 55, KWW Bogusławy Czachor. Technik - mechanik, od 36 lat pracuje w Ośrodku Kształcenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej. Żywo interesuje się sprawami lokalnymi, sportem i turystyką. Żonaty, dwoje dzieci.

JAN GAWEŁ, lat 52, KWW "Zmiana" (dane ze strony PKW).

SŁAWOMIR GUZEK, lat 37, KWW Gmina z Przyszłością. Posiada wyższe wykształcenie, kierunek administracja publiczna. Od 2001 roku pełni funkcję społecznego kuratora sądowego. Skarbnik w LKS Jasionka. Żona Beata jest nauczycielką, mają synów Gracjana i Karola.

PAWEŁ NIEWIŃSKI, lat 28, KWW Jedność Samorządowa. (Zdjęcie i tekst zostaną uzupełnione po udostępnieniu przez KWW bądź kandydata dodatkowych materiałów).
OKRĘG NR 11 - JASIONKA NR DOMÓW OD 296 DO 804

HENRYK DRZAŁ, lat 41, KW Prawo i Sprawiedliwość. (Zdjęcie i tekst zostaną uzupełnione po udostępnieniu przez KW bądź kandydata dodatkowych materiałów).

SŁAWOMIR GRATA, lat 27, KWW Gmina Nasza Mała Ojczyzna - Czas na Rozwój. (Zdjęcie i tekst zostaną uzupełnione po udostępnieniu przez KWW bądź kandydata dodatkowych materiałów).

KRZYSZTOF SERWIŃSKI, lat 37, KWW Samorządowe Forum Młodych. Informuje o sobie: - Mam wyższe wykształcenie - kierunek prawo administracyjne. Pracuję w Państwowej Straży Pożarnej na stanowisku zastępcy dowódcy zmiany. Mam żonę i dwoje dzieci.

HUBERT ZDEB, lat 65, KWW Nasza Gmina Trzebownisko. Magister inżynier rolnictwa. Był nauczycielem, agronomem, kierownikiem fermy bydła, rolnikiem indywidualnym. Obecnie pracuje jako główny specjalista PODR na teren naszej gminy. Przewodniczący Rady Nadzorczej GS Jasionka. Przez kilka kadencji radny GRN w Trzebownisku.

JACEK SZOSTEK, lat 45, KWW Porozumienie Samorządowo - Gospodarcze "Razem". Prywatny przedsiębiorca, aktywny społecznik. Przewodniczy Radzie Rodziców w Zespole Szkół w Jasionce, członek Rady Parafialnej oraz Rady Sołeckiej. W jego odczuciu, budowa nowoczesnego przedszkola w Jasionce to sprawa priorytetowa.

MONIKA BIENIEK - ALTUCCINI, lat 37, KWW Razem Zrobimy Więcej. Posiada wyższe wykształcenie, prezes Stowarzyszenia Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej CRAS. Od ponad 10 lat współpracuje z organizacjami pozarządowymi i skutecznie wspiera różne środowiska, w tym młodzież, seniorów, osoby znajdujące się w trudnej sytuacji społeczno - zawodowej, a także OSP i KGW.

STANISŁAW BABIARZ, lat 62, KWW Bogusławy Czachor. Mówią o nim - człowiek z charakterem. Urodzony społecznik i działacz samorządowy. Od 18 lat jest sołtysem Jasionki, od 16 lat piastuje mandat radnego Rady Gminy. Ponadto, jego życiową pasją jest pszczelarstwo. Prowadzi jedną z większych w okolicy pasiek - liczy 50 uli.

MAŁGORZATA POKRZYWA, lat 53, KWW Gmina z Przyszłością. Pracuje w rodzinnym gospodarstwie o profilu przetwórstwo rolne. Jej życiową misją jest pomoc innym. Temu służy długoletnia aktywność w szeregach KGW, tak postrzegała swą działalność w Radzie Rodziców. Swe pasje wokalne realizowała w zespole śpiewaczym "Jasiołczanie". - Kandyduję do Rady - powtarza - bo chcę pomagać ludziom, rozwiązywać potrzeby wsi…
KANDYDACI NA RADNYCH RADY POWIATU RZESZOWSKIEGO


OKRĘG NR 3 - GMINY TRZEBOWNISKO I KRASNE

O mandat radnego Rady Powiatu Rzeszowskiego ubiega się też 22 kandydatów mieszkających na terenie naszej gminy. Czterech z nich wystawił Komitet Wyborczy PSL, pięciu - KW PiS, siedmiu - KWW Porozumienie Społeczno - Gospodarcze „Razem”, a sześciu - KWW Forum Obywatelskie Powiatu Rzeszowskiego. Wszyscy oni, razem z kandydatami pochodzącymi z gminy Krasne, w ramach okręgu nr 3 (gminy Trzebownisko i Krasne) startują do 5 mandatów, jakie są do rozdysponowania w tym okręgu. Nazwiska naszych kandydatów do RP przestawiamy w takiej kolejności w jakiej umieszczone zostaną na kartach do głosowania. Są to: Ryszard Jakubowski - lat 62 z Terliczki, Piotr Murias - lat 39 z Jasionki, Grzegorz Cieśla - lat 48 z Nowej Wsi, Waldemar Porada - lat 31 z Wólki Podleśnej, Marek Sitarz - lat 55 z Trzebowniska, Kazimierz Puc - lat 68 z Zaczernia, Tadeusz Cyrek - lat 61 ze Stobiernej, Agata Kozłowska - lat 39 z Trzebowniska, Urszula Kluz - lat 23 z Łąki, Jan Lech - lat 58 ze Stobiernej, Lidia Krasoń - lat 42 z Zaczernia, Urszula Bereś - lat 53 z Trzebowniska, Andrzej Wantrych - lat 43 z Nowej Wsi, Grzegorz Kuźniar - lat 42 z Łukawca, Lucyna Bałanda - lat 40 z Łąki, Krzysztof Zyś - lat 57 z Jasionki, Robert Niemiec - lat 47 z Nowej Wsi, Stanisław Ożóg - lat 57 z Zaczernia, Edward Ryś - lat 66 z Łąki, Jadwiga Szponar - lat 53 z Tajęciny, Andrzej Sobolewski - lat 58 z Łukawca oraz Maria Niemiec - lat 61 z Trzebowniska.

O prezentację swej sylwetki poprosił nas Edward Ryś.


EDWARD RYŚ, lat 66, mieszka w Łące. W 1983 roku ukończył UMCS w Lublinie, broniąc na pedagogice pracę magisterską na temat samorządności w szkole średniej. Przez wiele lat pracował jako nauczyciel w Technikum Mleczarskim, kierownik internatu, dziś na emeryturze. Nadal pomaga rodzinie w prowadzeniu sklepu „Groszek”. Był jednym ze współzałożycieli Spółdzielni Telekomunikacyjnej WIST, która stelefonizowała na masową skalę nasz powiat, był wiceprzewodniczącym komitetu kanalizacji w Łące. Wiele zawdzięcza mu wiejski sport. Jako prezes LKS przygotował obchody jubileuszu 50 - lecia łąckiego klubu. - Jako radny powiatowy - deklaruje - nie będę szczędził starań na rzecz aktywizacji ludzi starszych. Bliskie sa mi również takie zadania jak rozwój przedsiębiorczości na wsi, czy umacnianie samorządu uczniowskiego w szkołach... Nazwisko Edwarda Rysia znajdą wyborcy na liście KWW Forum Obywatelskie Powiatu Rzeszowskiego.

Materiał przygotował: Ryszard BereśOstatnia aktualizacja dokumentu: 3.11.2014

do  góry
Zalecana rozdzielczość: 1024*768
Najlepiej oglądać w: Firefox 2+, IE 5.5+, Netscape 7+
UWAGA! Do poprawnego działania strony wymagane
jest włączenie obsługi java script w przeglądarce!

..::: © designed by PP :::..