Wczytywanie strony www.naszetrzebownisko.wist.com.pl
Wczytywanie strony ....
www.naszetrzebownisko.wist.com.pl
Nasze Trzebownisko
Wiejski serwis internetowy
pod patronatem
Stowarzyszenia Przyjaciół Trzebowniska
36-001 Trzebownisko, powiat rzeszowski
 Aktualności
Pytania w sprawie śmieci

Tak, więc za kilka dni wybije godzina zero. Od 1 lipca gmina przejmie wszelkie obowiązki związane z odbiorem śmieci od wszystkich mieszkańców. Od paru miesięcy do działań tych przygotowują się służby UG, ale też szeregowi obywatele. Niedawno do każdego domu trafiły tematyczne wydawnictwa i ulotki. Mimo tak szerokiej popularyzacji tej problematyki, praktycznych uwag i zaleceń nigdy za wiele. Najczęściej zadawane przez mieszkańców pytania skierowaliśmy do fachowców z Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Gminy. Odpowiedziała na nie kierownik referatu Ewa Nowak, wspomagana przez współpracownice Justynę Świątek, Renatę Barczak i Joannę Ostrowską. Do tego grona fachowców kierować trzeba kolejne pytania w sprawie segregacji i odbioru odpadów (tel. 17 77 13 712) .


(tel. 17 77 13 712)

- Obowiązkiem właścicieli poszczególnych posesji było złożenie deklaracji odnośnie liczby osób zamieszkałych pod danym "numerem" oraz wyboru sposobu zbiórki odpadów (posegregowane czy zmieszane). Jak mieszkańcy uporali się z tym zadaniem?

- Do tej pory, deklaracje spłynęły z ponad 4700 gospodarstw. Czyli z powinności tej wywiązało się 90 proc. wszystkich właścicieli posesji, zobligowanych do wypełnienia deklaracji śmieciowej uchwałą Rady Gminy. Wciąż na nie czekamy. W przypadku braku takiego dokumentu, będziemy zmuszeni z urzędu naliczyć opłatę za odbiór śmieci.

- Ilu mieszkańców zadeklarowało segregowanie śmieci?

- Z przekazanych deklaracji wynika, że zamierza to robić trzy czwarte mieszkańców. I ci, naliczyli sobie niższą stawkę - 6 zł miesięcznie od mieszkającej osoby. Pozostali zdecydowali się płacić stawkę 10 zł miesięcznie.


- Do tej pory odbiorem odpadów zajmowało się kilka firm. A jak to będzie po 1 lipca?

- Przetarg na odbiór odpadów w naszej gminie wygrało Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Rzeszowie. To firma doświadczona, znana naszym obywatelom, gdyż z nią przecież większość mieszkańców miała podpisane indywidualne umowy na odbiór odpadów; ich ważność kończy się z ostatnim dniem czerwca. Fakt wyboru MPGK został przyjęty przez ludzi z zadowoleniem. Znają oni dobrze pracowników MPGK, a ci znają doskonale topografię gminy, to powinno generalnie sprzyjać sprawnej obsłudze.

- Czego możemy się spodziewać w najbliższych dniach?

- Do końca czerwca wszystkie posesje wyposażone zostaną w pojemniki na odpady zmieszane oraz w kolorowe worki na zbiórkę selektywną. Warto kolejny raz przypomnieć ich przeznaczenie: worek niebieski na papier i tekstylia, worek żółty - na opakowania z tworzyw sztucznych i metalu, zielony - szkło, szary - odpady biodegradowalne (kuchenne i zielone). Ci, którzy do tej pory byli klientami MPGK, także po 1 lipca korzystać będą z dotychczasowego pojemnika z napisem MPGK Rzeszów.


- Co stanie się z gniazdami recyklingowymi?

- W związku z tym, iż śmiecie posegregowane odbierane będą bezpośrednio na posesji mieszkańców, gniazda ulegną likwidacji, i stanie się to już 25 czerwca. Natomiast w przyszłości do wyznaczonych miejsc na terenie gminy będzie można dostarczać tzw. odpady problemowe i wielkogabarytowe np. elektrośmieci, gruz, odpady chemiczne (farby, opony, itp.). Takie punkty funkcjonować mają w Jasionce i w Łące. Póki co, zamierza się prowadzić obwoźną zbiórkę tego typu odpadów, co najmniej dwa razy w roku, po wcześniejszym uprzedzeniu mieszkańców. Warto jeszcze dodać, że przeterminowane lekarstwa można oddać we wszystkich aptekach, zużyte baterie wrzucić do pojemników w UG, w OSiR i w poszczególnych szkołach.

- Po co rozdaje się flamastry (markery)?

- Każdy przekazywany ekipom MPGK worek musi być opisany przez właściciela nazwą miejscowości i numerem domu, głównie po to, aby w wątpliwych sytuacjach zakwestionować sposób segregacji i zwrócić na to uwagę niesolidnym mieszkańcom. W przypadku braku reakcji na taki wytyk, służby komunalne będą zobowiązane do naliczenia wyższej opłaty za odbiór odpadów.


- Czy trzeba myć szklane i plastikowe pojemniki po napojach i przetworach oraz metalowe puszki?

- Służby MPGK uważają, że nie ma obowiązku mycia odpadów zbieranych selektywnie. Opakowanie należy jedynie całkowicie opróżnić z zawartości, a także koniecznie zgnieść (np. pety), oraz zdjąć nakrętki. Choć nie ma obowiązku mycia opakowań, każda gospodyni wie, iż dobrze jest przynajmniej "z grubsza" kubki po śmietanie przepłukać, przecież brudne opakowania gromadzone przez dwa tygodnie w pobliżu kuchni, wkrótce porażą nas nieprzyjemnym zapachem. Pamiętajmy też, że segregacja w domu to zaledwie początek recyklingu, dalszy jej etap to taśma sortownicza w hali MPGK na Ciepłowniczej; jak widać na załączonej wyżej fotce pracownicy MPGK robią to ręcznie; miejmy, więc na uwadze komfort ich pracy.

- Od jutra stałym wyposażeniem naszych kuchni czy spiżarni staną się, więc stojaki na worki pod odpady. Gdzie stojaki takie można nabyć?

- Są do kupienia w niektórych supermarketach m.in. w Krasnem. Spróbujemy zainteresować handlowców sprowadzeniem stojaków do któregoś z marketów na terenie gminy. Stojaki można też bez kłopotów zbudować samemu. Wkrótce na naszej stronie udostępnimy instrukcję wykonania takiej konstrukcji.

- Jakie będą terminy odbioru śmieci?

- W najbliższych dniach MPGK Rzeszów dostarczy każdemu ulotkę z takim szczegółowym terminarzem na kolejne miesiące. Warunek ujęty w umowie przetargowej stwierdza, że odbiór śmieci z pojemników z domów jednorodzinnych odbywać się będzie raz na dwa tygodnie, także po worki ekipy stawią się raz na dwa tygodnie. Z obiektów wielorodzinnych śmiecie mają być odbierane raz na tydzień.


Materiał przygotował: Ryszard BereśOstatnia aktualizacja dokumentu: 21.06.2013

do  góry
Zalecana rozdzielczość: 1024*768
Najlepiej oglądać w: Firefox 2+, IE 5.5+, Netscape 7+
UWAGA! Do poprawnego działania strony wymagane
jest włączenie obsługi java script w przeglądarce!

..::: © designed by PP :::..