Wczytywanie strony www.naszetrzebownisko.wist.com.pl
Wczytywanie strony ....
www.naszetrzebownisko.wist.com.pl
Nasze Trzebownisko
Wiejski serwis internetowy
pod patronatem
Stowarzyszenia Przyjaciół Trzebowniska
36-001 Trzebownisko, powiat rzeszowski
 Aktualności
Czy masz umowę na wywóz odpadów?
Umowa wywozu smieci

Porzekadło "wolność Tomku w swoim domu", w dzisiejszych czasach straciło rację bytu. W każdej chwili, może nas odwiedzić funkcjonariusz straży gminnej i zarządzić.... wysprzątanie naszego podwórka, ba, ma on prawo wejść do naszej kotłowni i sprawdzić zasadność sygnału, iż w piecu c.o. palimy śmiecie komunalne.

Powołana, również w gminie Trzebownisko, straż liczy dwóch funkcjonariuszy. I choć działają oni stosunkowo krótko, już zdążyli odwiedzić prawie wszystkie posesje w gminie. Już w ubiegłym roku zaglądnęli oni na podwórka niemal wszystkich gospodarstw w naszym sołectwie.

– W pierwszej kolejności sprawdzaliśmy czy właściciele posesji mają ważne umowy na wywóz śmieci – mówi komendant straży Lesław Chmiel. – Obowiązek ich posiadania nakazuje ustawa. Może to być umowa na odbiór odpadów w kubłach (z MPGK Rzeszów) bądź w workach (z firmą w Błażowej). Aczkolwiek, w myśl nowych zapisów Regulaminu utrzymania czystości, zatwierdzonych we ubiegłym roku przez Radę Gminy, nowo zawierane umowy mogą opiewać wyłącznie na wywóz odpadów w kubłach.

Jak wykazały ubiegłoroczne kontrole, na 1000 zlustrowanych posesji, tylko w 45 brakowało takich umów. Ich właściciele otrzymali pisemne polecenie realizacji tego obowiązku. Niebawem, straż dokona sprawdzenia, czy tak się stało. Opieszałych spotkać mogą konsekwencje finansowe (mandat karny), w ostateczności wniosek do Sądu Grodzkiego.

Przedmiotem zainteresowania strażników są również inne sprawy, będące – w świetle obowiązujących przepisów – obywatelskim obowiązkiem mieszkańców. Są to:

  • podłączenie instalacji kanalizacyjnej do sieci ogólno wiejskiej;
  • oznaczenie domu tabliczką numeracyjną;
  • wywieszenie tabliczki ostrzegawczej na bramie wejściowej, gdy na posesji jest spuszczony pies;
  • coroczne szczepienie psa;
  • uprzątniecie błota, śniegu, lodu z chodników położonych wzdłuż nieruchomości i bezpośrednio dotykających budynku.

– Będąc bezpośrednio odpowiedzialnym za stan porządku w gminie, reagujemy także na sygnały o wałęsających się psach, które mogą grozić przechodniom, zwłaszcza dzieciom – dodaje strażnik Rafał Filipek.

W ostatnich tygodniach, trzykrotnie proszono strażników o takie interwencje na terenie wsi Trzebownisko. M.in. w okolicach dawnego hotelu Gospodarstwa Ogrodniczego. Z posesji willowej usytuowanej naprzeciw bloku i parkingu, wybiega na drogę sfora hałaśliwych i agresywnych piesków. Z właścicielem zwierząt przeprowadzono rozmowę ostrzegawczą....

Straż Gminna w Trzebownisku
tel. 017 77 13 744
667 840 645
w godz. pracy UG
Umowa wywozu smieci
Gniazdo recyklingowe na Zawodziu złożone z "dzwonów" na selektywną zbiórkę (oddzielnie plastik, oddzielnie szkło, oddzielnie makulatura), bywa odwiedzane przez publicznych wandali, którzy podrzucają tutaj odpady nadające się wyłącznie na wysypisko. Osoby będące świadkami takiego karygodnego chuligaństwa, proszone są o poinformowanie straży gminnej, najlepiej z podaniem numeru rejestracyjnego samochodu z którego wyrzucono śmieci. Warto dodać, że straży udało się w ostatnim czasie dwukrotnie namierzyć takich wandali i ukarać ich mandatem 300 zł.Ostatnia aktualizacja dokumentu: 15.03.2009

do  góry
Zalecana rozdzielczość: 1024*768
Najlepiej oglądać w: Firefox 2+, IE 5.5+, Netscape 7+
UWAGA! Do poprawnego działania strony wymagane
jest włączenie obsługi java script w przeglądarce!

..::: © designed by PP :::..